Služby

Těžištěm mé činnosti jsou překlady z českého a anglického jazyka do němčiny. 

Překládám také z německého jazyka do češtiny nebo angličtiny. Pracuji podle principu čtyř očí: můj český nebo anglický překlad před odevzdáním ještě zkontroluje a opraví druhý překladatel. 

Potřebujete ověřený německý překlad české nebo anglické listiny pro německé úřady? I v tomto případě Vám ráda pomohu. 

Máte německý překlad českého nebo anglického textu a nejste s ním spokojeni? Ráda pro Vás tento překlad zkontroluji a opravím. Podle Vašeho přání se při korektuře mohu zaměřit na pravopis, gramatiku nebo stylistiku. 

Rovněž se zaměřuji na pravopisné, gramatické a stylistické korektury původních německých textů.

Máte-li otázky nebo potřebujete-li překlad, napište mi prosím emailovou zprávu.

Těším se na Vaše dotazy.