Impresum

Informace podle § 5 zákona o elektronických informačních a komunikačních službách Spolkové republiky Německo (TMG)

Dipl.-Übers. (FH) Julia Märtin
Rosenstraße 5b
02763 Zittau
Německo

Kontakt
+49 (0) 3583 69 97 19
kontakt(at)julia-maertin.de

Německé daňové číslo
208/247/03478
Podle § 19 odst. 1 zákona daně z obratu Spolkové republiky Německo (UstG) nevykazuji německou daň z obratu.

Ustanovení

Na základě Saského zákona o státní zkoušce, veřejném ustanovení a všeobecné přísaze tlumočníků, překladatelů a tlumočníků znakové řeči (Saské tlumočnický zákon – SächsDolmG) 25. února 2008 (Saská sbírka zákona str. 242 – SächsGVBl. S. 242) jsem byla Vrchním zemským soudem v Drážďanech pro oblast Svobodného státu Sasko veřejně ustanovená a všeobecně přísežná jako překladatelka českého a anglického jazyka pro soudní a úřední účely. Ověřené překlady vypracované mou osobou jsou uznávané v celém Německu.

Vyloučení ručení

Odpovědnost za obsah

Podle § 7 odst. 1 zákona o elektronických informačních a komunikačních službách Spolkové republiky Německo (TMG) jsem jako poskytovatelka služeb odpovědná za vlastní obsah těchto stránek podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 zákona o elektronických informačních a komunikačních službách Spolkové republiky Německo (TMG) nejsem jako poskytovatelka služeb povinna pověřovat poskytnuté nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které ukazují na protiprávní činnost.

Závazek k odstranění nebo zablokování využívání informací podle všeobecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Příslušná odpovědnost je však možná teprve okamžikem zjištění konkrétního porušení práva. Dozvím-li se o takovém porušení práva, obratem příslušné údaje odstraním.

Odpovědnost za externí odkazy

Moje nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemám žádný vliv. Proto nemohu za obsah takovýchto stránek nést odpovědnost. Za obsah prolinkovaných stránek nese odpovědnost příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Stránky, na které je odkazováno, byly zkontrolovány na možné porušení práva v okamžiku vytvoření odkazů. V okamžiku prolinkování nebyl zjištěn protiprávní obsah.

Průběžná kontrola obsahu prolinkovaných stránek bez konkrétních indicií porušení práva není proveditelná. Dozvím-li se o porušení práva, obratem takovéto odkazy odstraním.

Autorské právo

Údaje a díla zobrazené na těchto stránkách vytvořené jejich provozovatelkou podléhají německému autorskému právu. Kopírování, další zpracování, šíření a jakýkoliv způsob využití mimo rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora příp. zhotovitele. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromou, ale ne pro komerční potřebu.

Nebyl-li obsah těchto stránek vytvořen provozovatelkou, vztahují se na něj autorská práva třetích osob. Obsah třetích osob je jako takový označen. Jestliže by se i přesto objevilo podezření na porušení autorského práva, prosím Vás o příslušné upozornění na tuto skutečnost. Dozvím-li se o porušení práva, obratem takovéto údaje odstraním.

Odkaz na německý pramen: https://www.e-recht24.de/muster-disclaimer.html