Ověření

Potřebujete překlad českého rodného listu do němčiny, protože chcete uzavřít manželství v Německu, a musíte jej předložit příslušnému úřadu? Potom budete potřebovat ověřený překlad tohoto dokumentu. 

Jsem veřejně ustanovená a všeobecně přísežná překladatelka pro český a anglický jazyk jmenovaná Vrchním zemským soudem v Drážďanech. Jsem oprávněna provádět překlady českých a anglických dokumentů a listin do němčiny a ověřovat tyto překlady pro soudní a úřední účely. V těchto případech je nutno předložit originální český nebo anglický dokument. Svým razítkem a podpisem stvrzuji, že je můj překlad správný a úplný a že souhlasí s předloženým originálem. V této formě pak německé úřady Vaše přeložené listiny uznají.

Potřebujete ověřený překlad rodného, oddacího či úmrtního listu, diplomu, vysvědčení, certifikátu, smlouvy nebo podobných dokumentů? Obraťte se na mě prostřednictvím emailové zprávy.

Těším se na Vaše dotazy.