Reference

> německé překlady z češtiny pro dodavatele energie Stadtwerke Zittau GmbH

> české a anglické překlady pro textilní společnost Spekon GmbH

> anglický překlad internetových stránek pro Německé centrum na výzkum železniční dopravy (Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung) Spolkového železničního úřadu EBA

> české a anglické překlady pro Zámek Voigtsberg

> ověřené překlady českých dokumentů pro Servisni pracoviště pro zahraniční odborné pracovníky (Servicestelle für ausländische Fachkräfte) okresu Görlitz

> anglický překlad prospektu spolku Schwarzbašská dráha (Schwarzbachbahn e.V.)

> české překlady pro projekt na ochranu přírody Mezinárodního vysokoškolského institutu v Žitavě (součást Technické univerzity v Drážďanech)

> překlady v jazykové kombinaci čeština-němčina pro advokátní kancelář Stolz

> české a anglické překlady pro Barokní zahradu Großsedlitz

> překlady v jazykové kombinaci čeština-němčina pro cestovní kancelář Kunath Reisen

> české a anglické překlady pro lázně Oybin

> revize německého překladu internetových stránek české recyklační firmy PRAKTIK system s.r.o.

> české a anglické překlady pro Zámek Weesenstein

> český překlad internetové stránky pro bio-obchod BIOase

> německo-české tlumočení v rámci přírodovědné výstavy pro společnost Veolia Wasser GmbH

> překlady v jazykové kombinaci čeština-němčina pro přeshraniční vzdělávací síť PONTES

> český překlad pro podnik lékařských inovací BOSK Corp.

> ověřené překlady českých nebo anglických dokumentů pro občany

> překlady v jazykové kombinaci čeština-němčina a angličtina-němčina pro občany