Ochrana osobních údajů

Prohlášení na ochranu osobních údajů

Toto prohlášení na ochranu osobních údajů má informovat uživatele těchto internetových stránek o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a využití osobních údajů provozovatelkou  internetových stránek Julia Märtin.

Provozovatelka  internetových stránek bere Vaši  ochranu osobních údajů velmi vážně a zachází Vaše osobní údaje důvěrně a podle zákonných předpisů. Protože nové technologie a neustálý další rozvoj těchto internetových stránek mohou způsobit změny v tomto prohlášení na ochranu osobních údajů, doporučuju Vám, abyste přečetli prohlášení na ochranu osobních údajů v pravidelných intervalech znovu.

Definice využených pojmů (např. „osobní údaje“ nebo „zpracování“) najdete v čl. 4 obecného nařízení o ochranu osobních údajů (ONOOÚ).

Údaje k přístupu

My, provozovatelka internetových stránek příp. provider stránek, shromažďujeme údaje o přístupech k internetovým stránkám na základě našeho oprávněného zájmu (viz čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ) a uložíme tyto údaje nazývané „server log files“ na serveru internetových stránek. Tímto způsobem jsou protokolovány následující údaje:

  • navštívené internetové stránky
  • čas v okamžiku přístupu
  • množství poslané údaje v bajtech
  • pramen/odkaz, odkud jste došli na stránky
  • využený prohlížeč
  • využený operační systém
  • využená IP adresa

Údaje nazývané „server log files“ jsou uložené maximalně na 7 dnů a následně jsou vymazány. Uložení údajů se koná z bezpečnostních důvodů, aby např. mohli být vysvětleny případy zneužití. Když ůdaje musí být uloženy z důkazních důvodů, nelze vymazat je, dokud případ není vysvětlen definitivně.

Evidování a zpracování osobních údajů

Provozovatelka internetových stránek shromažďuje, využí a podává Vaše osobní údaje jenom v případě, když to je povoleno v rámci zákona nebo když souhlasíte se shromažďováním údajů.

Osobní údaje jsou všechny informace, které slouží k určení Vaší osoby a které lze následovat zpět k Vám – tedy například Vaše jméno, Vaše emailová adresa a telefonní číslo.

Můžete navštívit tyto internetové stránky i bez uvedení udání k své osobě. Ale na zlepšení mé online nabídky uložím Vaše údaje k přístupu na tyto internetové stránky (bez vztahu k osobě). K těmto údajům k přístupu patří např. soubor požadovaný Vámi nebo jméno Vašeho internetového provideru. Anonymizováním údajů nejsou možné logické závěry na Vaši osobu.

Práva uživatele

Jako uživatel máte právo dostat na žádost bezplatné informace o tom, které osobní údaje o Vám byly uloženy. Kromě toho máte právo na opravení nesprávných údajů a na omezení zpracování nebo vymazání svých osobních údajů. Platí-li, můžete uplatnit i právo na možnost přenášení údajů. Předpokládáte-li, že své údaje byly zpracovány neprávem, můžete podat stížnost u příslušného dozorčího úřadu.

Vymazání údajů

Nekoliduje-li Vaše přání se zákonnou povinností na uložení údajů (např. ukládání údajů do zásoby), máte právo na vymazání svých údajů. Nejsou-li už údaje uložené mnou zapotřebí na jejich účel a nexistujou-li žádné zákonné lhůty na uložení, vymazám je. Nemohou-li údaje být vymazány, protože jsou zapotřebí na dovolené zákonné účely, koná se omezení zpracování údajů. V tomto případě jsou údaje blokovány a nejsou zpracovány na jiné účely.

Právo na námitku

Uživatelé těchto internetových stránek mohou uplatnit své právo na námitku a každou chvíli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Přejete-li si opravení, zablokování, vymazání nebo informaci o osobních údajích uložené k své osobě nebo máte-li dotazy s ohledem na shromažďování, zpracování nebo využití svých osobních údajů nebo chtěli-li byste odvolat udělený souhlas, obraťte se prosím na následující emailovou adresu: kontakt(at)julia-maertin.de

Odkaz na německý pramen: https://www.datenschutz.org